Реконструкция и асфалтиране на пътища от общинска пътна мрежа в Община Своге през 2014 г. по обособени позиции - проект, изпълнен успешно от фирма "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД

Обект: Реконструкция и асфалтиране на пътища от общинска пътна мрежа в Община Своге през 2014 г. по обособени позиции.

Предмет на дейност: Реконструкция на общинска пътна мрежа, включваща изкърпване на дупки, направа на тръбни водостоци, полагане на асфалтобетон.

Възложител: Община Своге

Период: 13.08.2014 г. – 24-11.2014 г.