Подпорни стени, с. Ноевци и с. Гигинци - проект, изпълнен успешно от фирма "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД

Обект: Подпорни стени, с. Ноевци и с. Гигинци

Местополжение: Община Брезник, с. Ноевци и с. Гигинци

Извършени дейности: Подпорни стени

Главен изпълнител (да/не): Да

Срок на започване и завършване на обекта: 10.07.2013 – 5.09.2013

Възложител / Лице за контакти и телефон: Община Брезник

Адрес: гр.Брезник 2360, ул. Елена Георгиева №16, Община - 07751/ 24-34, Централа - 07751/ 20-10; 07751/ 20-34, Факс - 07751/ 38-45, Кмет – Васил Узунов