Изкърпване на пропаднали участъци - град Перник - проект, изпълнен успешно от фирма "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД

Обект: Изкърпване на пропаднали участъци, гр. Перник

Местополжение: гр. Перник

Извършени дейности: Изкърпване на пропаднали участъци

Главен изпълнител (да/не): Да

Срок на започване и завършване на обекта: 31.03.2012 – 15.03.2012

Възложител / Лице за контакти и телефон: "Рила Газ“ ЕАД

Адрес: гр. Перник 2300, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 23, тел.: +359 76 60 56 69, факс:+359 76 60 60 92