Договор между "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД и Община Своге за рехабилитация на част от път SFO 2605/SFO 2604 Батулия-Ябланица-Огоя

Проект: „Рехабилитация на част от път SFO 2605/SFO 2604 Батулия-Ябланица-Огоя“

Извършени дейности: При изпълнение на договора са извършени дейности по полагане на асфалтова настилка – 3409 кв.м. Строителните дейности са извършени в установения срок, в пълен обем и съответствие с изискванията на Възложителя.

Възложител: Община Своге