Договор между "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД и Община Своге, по обособени позиции по обособени позиции No.4

Проект: „Рехабилитация и асфалтиране на пътища от общинска пътна мрежа на Община Своге, по обособени позиции: ОП No.4 – Асфалтиране на част от път SFO3612/II-16, Своге-Томпсън/с. Редина; Рехабилитация на част от път SFO3612/II-16 Томсън-Церецел“

Извършени дейности: Високо-качествени строително-монтажни дейности с цел рехабилитация и асфалтиране на пътища от общинска пътна мрежа на Община Своге при спазване на предварително договорения срок.

Възложител: Община Своге