Договор между "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД и Община Своге за Рехабилитация и асфалтиране на пътища от общинска пътна мрежа на Община Своге по обособени позиции No.2

Проект: „Рехабилитация и асфалтиране на пътища от общинска пътна мрежа на Община Своге, по обособени позиции No.2 - Асфалтиране на част от път SFO3615/III-164, Своге-Искрец/Добърчин;Рехабилитация на част от път SFO2607/III-164, Своге-Бучин проход/Искрец-Брезе"

Извършени дейности: Високо-качествени строително-монтажни дейности, изпълнени в рамките на установения срок.

Възложител: Община Своге