Договор между "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД и Община Костенец за реконструкция и благоустрояване на ул. „Здравец“ – с. Костенец

Проект: „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Здравец“ – с. Костенец и рехабилитация на площадното пространство към нея“ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

Извършени дейности: При изпълнението на договора между строителна фирма "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД и Община Костенец бяха извършени следните строително-монтажни дейности:
• реконструкция и благоустрояване на ул. „Здравец“, с. Костенец – разваляне на компрометирани тротоарни участъци;
• направа на тротоари с трошен камък бетонови павета – 301 кв.м.;
• полагане на бетонови бордюри – 217 линейни метра;
• отводняване с напречни и надлъжни наклони;
• полагане на плътна и неплътна асфалтна смес – 500 кв.м.;
• рехабилитация на площадно пространство към ул. „Здравец“ – разваляне на компрометирана асфалтобетонна настилка;
• полагане на асфалтобетон – 417 кв.м.;
• полагане на бетонови бордюри – 21 метра;
• полагане на хоризонтална и вертикална маркировка.

Възложител: Община Костенец