Договор между "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД и Община Костенец за реконструкция на ул. „Луна“, „Топола“, „Китка“, „Арда“, „Мургаш“, Община Костенец

Проект: „Реконструкция на ул. „Луна“, „Топола“, „Китка“, „Арда“, „Мургаш“, Община Костенец“ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013

Извършени дейности: При изпълнението на договора между строителна фирма "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД и Община Костенец бяха извършени следните строително-монтажни работи – реконструкция и благоустрояване на ул. „Луна“, „Топола“, „Китка“, „Арда“, „Мургаш“, Община Костенец в предварително уговорения срок.

Възложител: Община Костенец

Галерия