Договор между "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД и Община Костенец за ремонт и реконструкция на мост Чавча, село Костенец

Проект: “Ремонт и реконструкция на мостови съоръжения на територията на Община Костенец. Подобект: Ремонт и реконструкция на устои и направа на нова бетонна връхна конструкция на метален мост над река Чавча, село Костенец от о.т. 31 до о.т. 38.“

Извършени дейности: При изпълнението на договора между строителна фирма „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД и Община Костенец бяха извършени следните строително-монтажни работи:
• разкъртване, разваляне и демонтаж връхна конструкция;
• разкъртване и разваляне устои на пътно платно;
• ново строителство по изграждане на нов стоманобетонен стълб и изграждане на нова връхна конструкция по ГТ греди – мостово съоръжение с дължина 51 метра;
• изграждане на улично платно с ширина 6 метра и два тротоара с ширина 1,75 метра;
• полагане на плътен асфалтобетон на улично платно – 24 кв.м.;
• монтаж на бетонови бордюри и тротоарни плочи;
• монтаж на метален парапет – 82 м.;
• полагане на хоризонтална и вертикална маркировка;
• реконструкция на съществуващи комуникационни линии, съгласно индивидуално изготвените проекти по част електро и телекомуникации;
• изграждане на временни и електро и телекомуникационни съоръжения – 40 м.;
• изработка на 4 броя кабелни шахти по детайли;
• изграждане на временен водопровод – 50 м.

Възложител: Община Костенец