Договор между "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД и Община Брезник, град Брезник

Проект: Договор за извършване на строително-ремонтни работи на обекти: Път PER 2001 Отклонение Велковци, Път PER 2005 Станьоци – Душинци, Път PER 2015 Станьовци – Ръждавец – Банище, Път PER 2019 Отклонение Славкоци, Път PER 3017 Д. Романци – Г.Ромаци и Път PER 2016 Ярославци – Завала.

Извършени дейности: При изпълнението на договора между "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД и Община Брезник бяха извършени следните дейности:
• фрезоване на асфалтова настилка – 34 куб.м.;
• напр. асфалтови кръпки с дебелина 5 см., полагане ръчно плътна асфалтова смес, валиране с вибр. валяк – 417 кв.м.;
• натоварване и извозване строителни отпадъци на превозно разстояние от 4 км. – 41 куб.м.;
• асфалтобетон – пл. смес за горен пласт 24 кг/м2/1 см. – 2126 тона;
• заливане с битум на фуги – 1569 м.

Възложител: Община Брезник, град Брезник

Галерия