Договор между "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД и Община Бобов дол за ремонт на общински пътища за ремонт на общински пътища и ремонт на пътна настилка на улиците от населените места от Община Бобов дол

Проект: „Ремонт на общински пътища: KNL 2015 (с. Мали Върбовник – с. Голем Върбовник), KNL 106 (вход-изход с. Долистово), KNL 1016 (изход с. Новоселяне – с. Коркина до път KNL 2014), KNL 2012 (с. Бабино – с. Г. Фуча) и ремонт на пътна настилка на улиците от населените места от Община Бобов дол“

Извършени дейности: Изпълнение на строителните и монтажните работи, предвидени в договора – качествено, при стриктно спазени технологични изисквания и качество на вложените материали в предварително определения срок.

Възложител: Община Бобов дол