Договор между "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД и Община Бобов дол за ремонт на общински пътища KNL 3011/1014, KNL 3011 и пътна настилка от населените места в Община Бобов дол

Проект: “Ремонт на общински пътища: KNL 3011/1014 участък – център с. Големи Върбовник до път KNL 3011 (II-62 Кюстендил – Дупница) Блато, KNL 3011 от кръстовището с път KNL 1014 до път II-62 (Кюстендил-Дупница) и пътна настилка от населените места в Община Бобов дол“

Извършени дейности: Съгласно договора бяха извършени следните дейности: изкърпване на 5430 кв.м. общински пътища и улична мрежа в населените места на Община Бобов дол.

Възложител: Община Бобов дол