Договор между "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД и Община Бобов дол за изграждане на подпорна стена ул. „Никола Вапцаров“, село Мламолово

Проект: „Изграждане на подпорна стена ул. „Никола Вапцаров“, село Мламолово при УПИ II, кв. 51 и УПИ XI-465, кв.41“

Извършени дейности: Изпълнение на строителни и монтажни работи по договор – качествено, при стриктно спазване на технологичните изисквания и качество на вложените материали. Обектът е изпълнен от квалифицирани специалисти, работници и необходимата техника.

Възложител: Община Бобов дол