Договор между "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД и Агенция „Пътна инфраструктура“ – Областно пътно управление „Перник“

Проект: „Избор на изпълнител за извършване на дейности по обезопасяване срещу падащи камъни на участък от км. 78+300 до км. 78+650 на път I-6 „Гюешево-София“ и участък от км. 42+400 до км. 47+300 на път III-623 „Граница Кюстендил-Жедна-Извор-Земен-Враня стена Габрашевци“

Извършени дейности: При изпълнението на договора между "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД и Агенция „Пътна инфраструктура“ – Областно пътно управление „Перник“ бяха извършени следните дейности:
• изготвяне на Технологичен проект за изпълнението на видове СМР и Работен проект за ВОБД.
• извършване на СМР в предварително уговорения срок и при изпълнение на действащите нормативни документи и стандарти.

Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ – Областно пътно управление „Перник“